solucky.

67 tekstów – auto­rem jest so­luc­ky. . 

Nie możesz przeg­rać, jeżeli się nig­dy nie poddasz. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 15 września 2010, 16:20

Jes­teś sil­ny, nie pozwól im siebie złamać. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 10 września 2010, 14:52

Ludzie są sil­niej­si niż myślą, pop­rostu w siebie nie wierzą. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 9 września 2010, 17:20

Myśląc za dużo, co in­ni o nas sądzą, od­ra­zu zmienia nasze nas­ta­wienie do siebie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 września 2010, 23:15

Dlacze­go cza­sami jest tak, że ludzie muszą um­rzeć by udo­wod­nić nam jak ważne jest życie... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 września 2010, 22:50

Mu­zyka opi­suje te­go cze­go słowa nie mogą. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 lipca 2010, 19:16

I tak się chy­ba dzieje na końcu,
zaczy­nasz myśleć o początku. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 lipca 2010, 10:15

Bóg stworzył szpa­ry po­między pal­ca­mi, by in­na ręka mogła nas op­la­tać swoją bliskością. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 10 lipca 2010, 17:56

To ok­ropne uczu­cie by­cie za­pom­nianym przez ko­goś ko­go nig­dy nie będziesz w sta­nie zapomnieć. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 lipca 2010, 21:20

To trud­ne sta­rać się za­pom­nieć o kimś kto dał ci tak dużo do pamiętania. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 7 lipca 2010, 19:38

solucky.

solucky.

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność